Как да подобрим клиентския опит в електронната търговия

Клиентите са основата на всеки бизнес. Това важи за бизнеса от всички вертикали, области и подходи. Клиентите са важни на всички етапи от процеса на вашия бизнес. Бизнес целите, стратегиите и маркетинговите кампании на водещи марки са изплетени около нуждите и предпочитанията на техните потребители и целева аудитория. Клиенти и среда за електронна търговия В епоха, движена от цифровизация, мобилни технологии и остра конкуренция, не можете да пренебрегнете значението на клиентите. Повече от 5