Експозицията не е същото като въздействието: Време е да спрете да използвате импресии за измерване на стойността

Какви са впечатленията? Впечатленията са броят на потенциалните очни ябълки във вашата история или публикация в социалната мрежа въз основа на приблизителни читатели / зрители на изхода / източника. През 2019 г. впечатленията се изсмиват от стаята. Не е необичайно да видите впечатления в милиарди. На земята има 7 милиарда души: около 1 милиард от тях нямат електричество, а повечето от останалите не се интересуват от вашата статия. Ако имате 1 милиард импресии, но излизате