Ще бъдат ли заменени хората от продажбите с роботи?

След като Уотсън стана шампион по опасност, IBM се обедини с клиниката в Кливланд, за да помогне на лекарите да ускорят и подобрят степента на точност на техните диагнози и предписания. В този случай Уотсън увеличава уменията на лекарите. Така че, ако компютърът може да помогне за изпълнението на медицински функции, със сигурност би изглеждало, че може да се помогне и да се подобрят уменията и на продавача. Но компютърът ще замени ли някога търговския персонал? Учители, шофьори, туристически агенти и