Как да бъдете постоянни в продажбите, без да изключвате потенциалните си клиенти

Времето е всичко в бизнеса. Това може да бъде разликата между потенциален нов клиент и това да бъдете окачени. Не се очаква, че ще стигнете до лидер в продажбите при първия си опит за обаждане. Може да отнеме няколко опита, тъй като някои изследвания показват, че може да отнеме до 18 обаждания, преди да стигнете до потенциален клиент по телефона за първи път. Разбира се, това зависи от много променливи и обстоятелства, но това е едно