3 най-добри практики за търговци на продукти в корпоративни B2B компании

Технологичните предприятия от бизнес към бизнес (B2B) са изправени пред трудна дилема. От една страна, бързо променящите се пазарни условия изискват от тези предприятия да демонстрират търговски умения и икономически резултат. От друга страна, специалистите по технологичен маркетинг са в недостиг, което води до претоварване на съществуващите екипи и затруднява растежа и разширяването на екипите. Неотдавнашно проучване сред висши лица, вземащи маркетингови решения, изследва това затруднение, като идентифицира най-новите проблеми, пред които са изправени инициативите Go-to-Market (GTM), като същевременно идентифицира потенциални