7 грешки, които ще направите в маркетинговите резултати

Бюджетите на ООП намаляват, тъй като търговците се борят с фискалната зрялост, според Gartner. С по-голям контрол върху инвестициите си от всякога, ООП трябва да разберат какво работи, какво не и къде да похарчат следващия си долар, за да продължат да оптимизират въздействието си върху бизнеса. Въведете управление на маркетинговите резултати (MPM). Какво представлява управлението на маркетинговите резултати? MPM е комбинация от процеси, технологии и действия, използвани от маркетинговите организации за планиране на маркетингови дейности,