vidREACH: Платформа за видео имейл, преосмисляща търсене

Генерирането на олово е основната отговорност за маркетинговите екипи. Те са фокусирани върху намирането, ангажирането и превръщането на целева аудитория в потенциални клиенти. За бизнеса е жизненоважно да създаде маркетингова стратегия, която да подхранва оловото поколение. В светлината на това маркетинговите специалисти винаги търсят нови начини да се откроят, особено в един често пренаситен свят. Повечето B2B маркетолози се обръщат към електронната поща, разглеждайки я като най-ефективното разпространение