TaskHuman: Платформа за обучение на цифрови продажби в реално време

Когато става въпрос за настройване на продавачите за постоянен успех и растеж, традиционният модел на обучение по продажбите е фундаментално нарушен. С подход, който е твърде епизодичен, неудобен и не е съобразен с индивида, обучението по продажбите обикновено се предоставя по начин, който намалява както бизнеса, така и неговите екипи по продажбите. Обучението по продажби често се провежда в рамките на организация веднъж годишно, но проучванията показват, че участниците в традиционното обучение, базирано на учебната програма, забравят повече