CMO в движение: Как работниците на концерти могат да се възползват от вашия маркетингов отдел

Средният мандат на ООП е малко над 4 години - най-краткият в C-suite. Защо? С натиска да се постигнат целите за приходи, изгарянето става неизбежно. Тук идва работата с концерти. Да бъдеш CMO в движение позволява на главните маркетолози да определят собствен график и да поемат само това, което знаят, че могат да се справят, което води до по-високо качество на работата и по-добри резултати за крайния резултат. И все пак компаниите продължават да взимат критични стратегически решения