5 най-често срещани грешки, направени от разработчиците на JavaScript

JavaScript е основният език за почти всички съвременни уеб приложения. През последните няколко години наблюдаваме увеличаване на общия брой мощни библиотеки и рамки, базирани на JavaScript, при изграждането на уеб приложения. Това работи за приложения с една страница, както и за JavaScript платформи от страна на сървъра. JavaScript определено стана вездесъщ в света на уеб разработката. Ето защо това е основно умение, което трябва да бъде усвоено от уеб разработчиците.