Райън Лухт

Преди да се присъедините Cro Metrics, той предостави пълен пакет маркетингови услуги, изпълняващи успешна програма за тестване като маркетинг директор в Big Interview. Райън внася остро стратегическо око, дълбоко разбиране на психологията на потребителите и ентусиазирано творчество за оптимизация в екипа на Cro Metrics.