Защо устойчивата B2B търговия е единственият път напред за производителите и доставчиците след COVID-19

Пандемията COVID-19 хвърли облаци от несигурност в бизнес пейзажа и доведе до спиране на няколко икономически дейности. В резултат на това предприятията вероятно ще станат свидетели на промяна на парадигмата във веригите за доставки, оперативните модели, поведението на потребителите и стратегиите за обществени поръчки и продажби. Жизненоважно е да предприемете активни стъпки, за да поставите бизнеса си в сигурна позиция и да ускорите процеса на възстановяване. Устойчивостта на бизнеса може да допринесе много за адаптирането към непредвиденото