Три опасности от партньорския маркетинг и как да ги избегнем

Филиалната индустрия е нюансирана. Има много играчи, слоеве и движещи се части. Въпреки че някои от тези нюанси правят партньорския модел уникален и ценен, като например свързване на компенсация с резултатите, има и други, които са по-малко желани. Нещо повече, ако една компания не знае за тях, те рискуват да навредят на марката си. За компаниите да се възползват в пълна степен от възможността и възвръщаемостта на инвестицията, която има партньорска програма