Поведенческата реклама срещу контекстната реклама: Каква е разликата?

Дигиталната реклама понякога получава лоша оценка за свързаните с нея разходи, но не може да се отрече, че когато се направи правилно, може да доведе до мощни резултати. Работата е там, че дигиталната реклама позволява далеч по-широк обхват от всяка форма на органичен маркетинг, поради което търговците са толкова готови да харчат за нея. Успехът на дигиталните реклами, естествено, зависи от това колко добре са съобразени с нуждите и желанията на целевата аудитория.