Pollfish: Как да предоставяме ефективно глобални онлайн проучвания чрез мобилни устройства

Създали сте перфектното проучване на пазарните проучвания. Сега, как ще разпространите анкетата си и бързо ще получите статистически значим брой отговори? 10% от световните разходи за пазарни проучвания в размер на 18.9 милиарда щатски долара се изразходват за онлайн проучвания в САЩ. Вие сте размишлявали над това повече пъти, отколкото сте били в кафе машината. Създали сте анкетни въпроси, създали всяка комбинация от отговори - дори сте усъвършенствали реда на въпросите. След това прегледахте анкетата и променихте