Какво трябва да знаят търговците относно защитата на интелектуалната собственост

Тъй като маркетингът и всички други бизнес дейности стават все по-зависими от технологиите, защитата на интелектуалната собственост се превръща в основен приоритет за успешните компании. Ето защо всеки маркетинг екип трябва да разбере основите на закона за интелектуалната собственост. Какво е интелектуална собственост? Американската правна система предоставя определени права и защита на собствениците на собственост. Тези права и защита дори се простират извън нашите граници чрез търговски споразумения. Интелектуалната собственост може да бъде всеки продукт на ума