От персонализация до емоционална интелигентност с висока разделителна способност

Хората с висока емоционална интелигентност (EQ) са добре харесвани, показват силно представяне и като цяло са по-успешни. Те са категорични и имат добри социални умения: те показват осъзнаване на чувствата на другите и проявяват това осъзнаване в своите думи и действия. Те могат да намерят общ език с широк кръг хора и да подхранват взаимоотношения, които надхвърлят само приятелското отношение и способността да се разбирате. Те постигат това, като забелязват и анализират