Как анализът на големите данни стана решаващ за DSP

Анализът на големи данни е крайъгълен камък за ефективни маркетингови схеми и adtech вече няколко години. Със статистическите данни, които подкрепят идеята за ефективността на анализа на големи данни, предлагането на лесен начин е във вашата компания и вероятно дори ще ви накара да изглеждате добре, защото сте този, който го препоръчва. Анализът на големи данни изследва големи части от данни (както може да се подразбира от името) и позволява на проверяващите да използват тези данни