Изграждане на пощенски списък за имейл маркетинг

Няма съмнение, че имейл маркетингът може да бъде един от най-ефективните начини за достигане до потенциални клиенти. Той има средна възвръщаемост на инвестициите от 3800 процента. Също така няма малко съмнение, че тази форма на маркетинг има своите предизвикателства. Фирмите първо трябва да привлекат абонати, които имат шанс да конвертират. След това има задачата да сегментира и организира тези списъци с абонати. И накрая, за да направят тези усилия полезни, кампаниите по имейл трябва да бъдат проектирани да