Как ценообразуването на пазара в реално време може да повиши бизнес ефективността

Тъй като съвременният свят придава все по-голямо значение на скоростта и гъвкавостта, способността да влива в реално време, изключително подходящи ценообразуване и насоки за продажби в техните канали за продажба може да даде на бизнеса надмощие над конкурентите, когато става въпрос за удовлетворяване на очакванията на клиентите. Разбира се, с увеличаване на изискванията за производителност, нарастват и сложностите на бизнеса. Пазарните условия и бизнес динамиката се променят с все по-бързи темпове, оставяйки компаниите да се борят да отговорят на ценовите тригери