Как търговците на имейли използват прогнозен анализ, за ​​да подобрят резултатите си от електронната си търговия

Появата на прогнозни анализи в имейл маркетинга стана популярна, особено в индустрията за електронна търговия. Използването на предсказващи маркетингови технологии има способността да подобри насочването, времето и в крайна сметка да преобразува повече бизнес чрез имейл. Тази технология играе ключова роля при идентифицирането на продуктите, които клиентите ви е вероятно да закупят, кога е вероятно да направят покупка и персонализираното съдържание, което ще стимулира дейността. Какво е предсказуем маркетинг? Прогнозният маркетинг е стратегия