Събиране на дългове за стартиране на електронна търговия: Окончателното ръководство

Загубите, основани на транзакции, са житейски факт за много бизнеси поради обратно връщане на плащания, неплатени сметки, сторнирания или невъзстановени продукти. За разлика от заемите, които трябва да приемат голям процент загуби като част от своя бизнес модел, много стартиращи компании третират загубите от транзакции като неудобство, което не изисква много внимание. Това може да доведе до скокове в загубите поради неконтролирано поведение на клиентите и изоставане на загуби, които могат да бъдат значително намалени с няколко