Проучване: Качеството на списъка с имейли е основен приоритет за B2B маркетинговите специалисти

Много B2B маркетолози знаят, че имейл маркетингът може да бъде един от най-ефективните инструменти за генериране на олово, като изследванията на Асоциацията за директен маркетинг (DMA) показват средна възвръщаемост на инвестициите от $ 38 за всеки похарчен $ 1. Но няма съмнение, че прилагането на успешна имейл кампания може да има своите предизвикателства. За да разберат по-добре предизвикателствата, пред които са изправени търговците, доставчикът на софтуер за имейл маркетинг Delivra се обедини с Ascend2, за да проведе проучване сред тази аудитория. Резултатите