Най-новите функции на Facebook помагат на МСП да оцелеят след COVID-19

Малкият и среден бизнес (МСП) са изправени пред безпрецедентни предизвикателства, като 43% от предприятията са временно затворени поради COVID-19. В светлината на продължаващото прекъсване, затягането на бюджетите и предпазливото отваряне отново, компаниите, които обслужват общността на малки и средни предприятия, се засилват да предлагат подкрепа. Facebook предоставя критични ресурси за малкия бизнес по време на пандемията Facebook наскоро стартира нов безплатен продукт за платени онлайн събития за малки и средни предприятия на своята платформа - последната инициатива на компанията, помагаща на бизнеса с ограничен бюджет да максимизира своите маркетингови усилия