Най-важни фактори за ефективно ангажиране с push известия за мобилни приложения

Отмина времената, когато създаването на страхотно съдържание беше достатъчно. Редакционните екипи сега трябва да помислят за ефективността на разпространението си, а ангажираността на публиката е водеща. Как може медийно приложение да привлече (и да задържи) своите потребители ангажирани? Как се съпоставят вашите показатели със средните за индустрията? Pushwoosh е анализирал кампании за известяване за 104 активни новинарски магазина и е готов да ви даде отговори. Кои са най-ангажираните медийни приложения? От това, което сме наблюдавали в Pushwoosh,