Разбиране на алгоритъма за класиране на новините на Facebook

Постигането на видимост на вашата марка в новинарските емисии на вашата целева аудитория е най-доброто постижение за социалните маркетолози. Това е една от най-важните и често неуловими цели в социалната стратегия на марката. Особено трудно може да бъде във Facebook, платформа, която има сложен и непрекъснато развиващ се алгоритъм, предназначен да обслужва аудиторията с най-подходящото съдържание. EdgeRank беше името, дадено на алгоритъма за новинарски емисии на Facebook преди години и въпреки това