Предизвикателствата пред маркетинговата автоматизация на маркетингови специалисти, търговци и изпълнителни директори (данни + съвети)

Маркетинговата автоматизация се използва от големи корпорации откакто е заживяла. Това явление направи своя отпечатък върху маркетинговите технологии по редица начини. Ранните решения бяха (и най-вече все още са) стабилни, богати на функции и следователно сложни и скъпи. Всичко това затруднява по-малките компании да внедрят автоматизация на маркетинга. Дори ако малък бизнес може да си позволи софтуер за автоматизация на маркетинга, той трудно извлича истинска стойност от него. Това