SOCXO: Застъпнически маркетинг с ценообразуване въз основа на ефективността

Като част от пейзажа на съдържателния маркетинг, досега дигиталният маркетинг е бил предпочитаният подход за брандовете да достигне и да ангажира своята аудитория онлайн. Типичният модел за дигитален маркетинг включва комбинация от маркетинг по имейл, търсене и социални медии и досега е използвал формулиран и платен подход за създаване и разпространение на съдържание на марката онлайн. Има обаче предизвикателства и дебати относно стратегията, измеримостта, резултатите и възвръщаемостта на инвестициите на платените медии