Как анализът от край до край помага на бизнеса

Анализът от край до край не е само красиви отчети и графики. Възможността за проследяване на пътя на всеки клиент, от първата допирна точка до редовните покупки, може да помогне на бизнеса да намали цената на неефективните и надценени рекламни канали, да увеличи възвръщаемостта на инвестициите и да оцени как тяхното онлайн присъствие влияе на офлайн продажбите. Анализаторите на OWOX BI са събрали пет казуса, демонстриращи, че висококачественият анализ помага на бизнеса да бъде успешен и печеливш. Използване на анализ от край до край за оценка на онлайн приноса Ситуацията. A