Оценка на Marcom: Алтернатива на A / B тестване

Така че ние винаги искаме да знаем как се представя marcom (маркетингови комуникации), както като средство, така и за отделна кампания. При оценката на marcom е обичайно да се използва просто A / B тестване. Това е техника, при която случайното вземане на проби попълва две клетки за кампания. Едната клетка получава теста, а другата клетка не. След това се сравнява степента на отговор или нетните приходи между двете клетки. Ако тестовата клетка превъзхожда контролната клетка