3 мощни примера за това как да използвате технологията Beacon за мобилни приложения за увеличаване на продажбите на дребно

Твърде малко фирми се възползват от неизползваните възможности за интегриране на beacon технология в своите приложения, за да увеличат персонализацията и шансовете да затворят продажба десет пъти, използвайки маркетинг на близост спрямо традиционните маркетингови канали. Докато приходите от технологията beacon са били 1.18 милиарда щатски долара през 2018 г., се очаква да достигнат пазар от 10.2 милиарда щатски долара до 2024 г. Глобален технологичен пазар на Beacon Ако имате бизнес, ориентиран към маркетинг или търговия на дребно, трябва да помислите как приложението