Как креативен екип изгради изпълнителна карта с резултати, за да демонстрира тяхната стойност за C-Suite

Висококачественото творческо съдържание е от решаващо значение за дигиталния маркетинг. Това е горивото за автоматизация на маркетинга, дигитална реклама и социални медии. И все пак, въпреки огромната роля, която играе творческото съдържание, предизвикателството е да се заинтересува c-suite от работата, която влиза в него. Някои лидери виждат първоначалната справка и повечето виждат резултата, но много малко знаят какво се случва между тях. Има много неща, които се случват зад кулисите: приоритизиране на проектите, балансиране на дизайнерските ресурси,