Защо общуването в екип е по-важно от вашия стек на Martech

Нетипичната гледна точка на Симо Ахава за качеството на данните и комуникационните структури освежи целия салон в Go Analytics! конференция. OWOX, лидерът на MarTech в региона на ОНД, приветства хиляди експерти на тази среща, за да споделят своите знания и идеи. Екипът на OWOX BI би искал да помислите върху концепцията, предложена от Симо Ахава, която определено има потенциал да накара вашия бизнес да расте. Качество на данните и качество на организацията