Страхотни данни, голяма отговорност: как малките и средни предприятия могат да подобрят прозрачните маркетингови практики

Данните за клиентите са от съществено значение за малкия и средния бизнес (SMB), за да разберат по-добре нуждите на клиентите и как те взаимодействат с марката. В един силно конкурентен свят фирмите могат да се откроят, като използват данни, за да създадат по-въздействащо, персонализирано изживяване за своите клиенти. Основата на ефективната стратегия за клиентски данни е доверието на клиентите. И с нарастващите очаквания за по-прозрачен маркетинг от потребителите и регулаторите, няма по-добро време да разгледаме