5 признака, че надраствате вашата база данни MySQL

Пейзажът за управление на данни е сложен и бързо се развива. Нищо не подчертава тази еволюция повече от появата на „супер приложения“ - или приложения, които обработват милиони потребителски взаимодействия в секунда. Фактор за големите данни и облака и става ясно, че търговците на електронна търговия се нуждаят от ново поколение бази данни, които могат да се представят по-добре и да се мащабират по-бързо. Всеки онлайн бизнес без актуализирана база данни вероятно работи с MySQL, база данни, която едва се актуализира от своята