Най-добри практики за внедряване на проследяване на обаждания в рамките на вашите маркетингови стратегии

Проследяването на обажданията е утвърдена технология, която в момента претърпява сериозен възход. С възхода на смартфоните и новия мобилен клиент възможностите за обаждане чрез кликване стават много по-привлекателни за съвременния маркетолог. Тази привлекателност е част от това, което е причина за 16% увеличение на входящите повиквания към бизнеса през годината. Но въпреки нарастването както на обажданията, така и на мобилното рекламиране, много търговци все още не са се възползвали от проследяването на повикванията като ефективна маркетингова тактика и са на