Цифрови поведенчески данни: Най-добре пазената тайна за поразяване на правилния акорд с Gen Z

Най-успешните маркетингови стратегии се подхранват от дълбокото разбиране на хората, до които са предназначени да достигнат. И като се има предвид, че възрастта е един от най-често срещаните предиктори за различията в нагласите и поведението, гледането през генерационна леща отдавна е полезен начин за търговците да установят съпричастност към своята аудитория. Днес взимащите решения корпоративни решения се фокусират върху Gen Z, роден след 1996 г., и с право. Това поколение ще се оформи