Бъдещето на B2B продажбите: смесване на вътрешни и външни екипи

Пандемията COVID-19 предизвика вълнуващи последици в целия B2B пейзаж, може би най-съществено около това как се извършват транзакциите. Разбира се, въздействието върху потребителските покупки е огромно, но какво да кажем за бизнеса от бизнеса? Според The ​​B2B Future Shopper Report 2020 само 20% от клиентите купуват директно от търговски представители, в сравнение с 56% през предходната година. Разбира се, влиянието на Amazon Business е значително, но въпреки това 45% от анкетираните съобщават, че купуват