ePR е Breaking Marketing ... в Европа

GDPR беше въведен през май 2018 г. и беше добър. Ами това е участък. Небето не падаше и всички вървяха около деня си. Някои по-непрекъснато от други. Защо? Тъй като осигуряваше свободно дадено, сега се изискваше конкретно, информирано и недвусмислено съгласие от европейски гражданин, преди дадена компания да може да им изпрати имейл. Добре ... Но нека обобщим. Нима световните гиганти за автоматизация на маркетинга, HubSpots, Marketos и т.н. не ни казаха, че съдържанието е цар? Ако го създадете,