Хей, ДАН: Как Voice към CRM може да укрепи вашите търговски взаимоотношения и да ви поддържа здрави

Има твърде много срещи, които да опаковате в деня си, и няма достатъчно време, за да запишете тези ценни допирни точки. Дори преди пандемията, екипите по продажби и маркетинг обикновено са имали над 9 външни срещи на ден, а сега с дистанционна и хибридна работа за легло за по-дългосрочен план, обемът на виртуалните срещи нараства. Поддържането на точен запис на тези срещи, за да се гарантира, че взаимоотношенията се поддържат и ценните данни за контакт не се губят, се превърна в