Издателите оставят Adtech да убие техните предимства

Мрежата е най-динамичната и изобретателна среда, съществувала някога. Така че, когато става въпрос за дигитална реклама, креативността трябва да бъде безгранична. На теория издателят трябва да може да разграничи радикално своя медиен комплект от други издатели, за да спечели директни продажби и да осигури несравнимо въздействие и производителност на своите партньори. Но те не го правят - защото са били фокусирани върху това, което рекламата казва, че издателите трябва да правят, а не върху нещата, които те правят