Обещаната земя: Печеливша и устойчива маркетингова възвръщаемост на инвестициите

Добре дошли в това, което маркетинговите технолози наричат ​​The Customer Experience Era. До 2016 г. 89% от компаниите очакват да се конкурират въз основа на клиентския опит срещу 36% преди четири години. Източник: Gartner Тъй като потребителското поведение и технологиите продължават да се развиват, вашите маркетингови стратегии за съдържание трябва да се приведат в съответствие с пътуването на клиентите. Успешното съдържание сега се движи от опит - кога, къде и как клиентите го искат. Положителният опит във всеки маркетингов канал е