Как да изберете рамка за вашите купувачи

Персона на купувача е съставна част, която ви дава богато подробна картина на вашата целева аудитория, като комбинира демографска и психографска информация и прозрения и след това я представя по начин, който е лесен за разбиране. От практическа гледна точка личностите на купувачите ви помагат да зададете приоритети, да разпределите ресурси, да разкриете пропуски и да подчертаете нови възможности, но по-важно от това е начинът, по който те привличат всички в маркетинга, продажбите, съдържанието, дизайна и разработката на една и съща страница,