Как използването на данни за намерения на купувача може да използва вашата маркетингова стратегия през 2019 г.

Изглежда невероятно, че до 2019 г. повече компании не използват данни за намерения, за да стимулират своите продажби и маркетингови инициативи. Фактът, че толкова малко хора копаят толкова дълбоко, за да разкрият възможно най-добрите възможни клиенти, поставя вас и вашата компания в решено предимство. Днес бихме искали да разгледаме редица аспекти на данните за намерения и какво могат да направят те за бъдещи продажби и маркетингови стратегии. Ще разгледаме всички