Оптимизиран маркетинг: Защо трябва да приведете сегментирането на марката към активиране и отчитане

С големи обеми данни, създадени в множество маркетингови канали, марките са изправени пред предизвикателството да организират и активират правилните активи за данни, за да максимизират ефективността на различни канали. За да разберете по-добре вашата целева аудитория, да стимулирате повече продажби и да намалите маркетинговите загуби, трябва да приведете сегментацията на вашата марка в съответствие с цифровото активиране и отчитане. Трябва да съобразите защо купуват с кой купува (сегментиране на аудиторията) с това какво (опит) и как (цифрово активиране), така че всички