Седмичен отчет за посетителите на Clearbit: Разберете кой посещава вашия уебсайт, преобразувайте онези, които имат значение

Наличието на подробно, качествено разбиране на трафика на вашия уебсайт е от съществено значение за изграждането на ефективни, базирани на данни B2B маркетингови кампании. Знаейки кои са вашите посетители, къде се намират по пътя на кампанията и каква е вероятността да купят, прави възможно предоставянето на по-персонализирани изживявания — и в крайна сметка увеличаване на реализациите. Потенциалните клиенти обаче не винаги ще вдигнат ръце, когато посетят вашия сайт. Всъщност повечето няма да го направят. По-малко от половината посетители (и понякога като