Как Юлий повишава възвръщаемостта на инвестициите на маркетинга на инфлуенсъра

Инфлуенсър маркетингът е най-бързо развиващата се форма на онлайн придобиване. Има добра причина - последните данни доказват възвръщаемостта на инвестициите на маркетинговите кампании с влияние: Осемдесет и два процента от потребителите вероятно ще следват препоръка, направена от инфлуенсър и всеки 1 долар, похарчен за маркетинг на инфлуенсъра, възвръща 6.50 долара. Ето защо се изчисляват общите разходи за маркетинг на инфлуенсъра да се увеличи от 1 милиард на 5-10 милиарда през следващите пет години. Но към днешна дата провеждането на убедителни маркетингови кампании с влияние