Джейсън Шуман

Джейсън е началник на персонала в Julius, маркетингова платформа за инфлуенсър. Джейсън е предприемач и VC с опит в директната до потребителската електронна търговия, двустранните стартиращи фирми на пазара и SaaS. Джейсън обича да си сътрудничи с хора, които се стремят да решават проблеми и да предоставят ценни решения.
  • Content MarketingInfluencer маркетинг

    Как Юлий повишава възвръщаемостта на инвестициите на маркетинга на инфлуенсъра

    Инфлуенсър маркетингът е най-бързо развиващата се форма на онлайн придобиване. Има основателна причина – скорошни данни доказват възвръщаемостта на инвестициите от маркетингови кампании за инфлуенсър: осемдесет и два процента от потребителите вероятно ще следват препоръка, направена от инфлуенсър, и всеки $1, похарчен за маркетинг за инфлуенсър, връща $6.50. Ето защо общите разходи за маркетинг на инфлуенсър се изчисляват да се увеличи от $1 милиард на...