Appy Pie App Builder: Удобна за потребителите платформа за изграждане на приложения без код

Разработката на приложения е непрекъснато развиваща се индустрия. Тъй като все повече и повече фирми се надпреварват за онлайн присъствие, организациите за разработка на приложения имат работа за тях. Наблюдава се непрекъснат ръст в търсенето на приложения, които създадоха пазар, преобладаващ съществуващите разработчици. В допълнение, това е индустрия, измъчвана от нарастващите разходи и нарастващите изисквания. Освен това съществуващите приложения изискват постоянна поддръжка. Изследванията показват, че 65% от ресурсите се изразходват за опити за поддържане на съществуващите