Chili Piper: Приложение за автоматизирано планиране за преобразуване на входящи клиенти

Опитвам се да ви дам парите си - защо го правите толкова трудно? Това е често срещано усещане за много B2B купувачи. 2020 г. е - защо все още губим времето на нашите купувачи (и нашето собствено) с толкова много остарели процеси? Срещите трябва да отнемат секунди, а не дни. Събитията трябва да са за смислени разговори, а не за логистични главоболия. Имейлите трябва да получат отговор за минути, без да се губят във входящата ви поща. Всяко взаимодействие по