Edgemesh: ROI на скоростта на сайта за електронна търговия като услуга

В конкурентния свят на електронната търговия едно нещо е сигурно: скоростта има значение. Проучване след проучване продължава да доказва, че по-бързият сайт води до повишени проценти на конверсия, стимулира високи стойности на плащане и подобрява удовлетвореността на клиентите. Но предоставянето на бързо уеб изживяване е трудно и изисква както задълбочени познания за уеб дизайна, така и вторична „крайна“ инфраструктура, която гарантира, че вашият сайт е възможно най-близо до вашите клиенти. За сайтове за електронна търговия, осигуряващи висока производителност